Kết quả bước đầu triển khai mô hình thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại tỉnh Phú Thọ 28/2/2009 Nhằm giúp nông dân giảm chi phí đầu vào trong canh tác sản xuất lúa, tăng năng suất, bảo vệ môi trường sinh thái và sức khỏe con người. Năm 2008, được sự giúp đỡ của…

Cần thay đổi tập quán canh tác 05/02/2009 08:07 (HNM) – Để nâng cao năng suất, sản lượng lúa, giảm chi phí “đầu vào”, giảm tác động tiêu cực đến môi trường, nhiều địa phương đã áp dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI). Mặc dù chứng minh được ưu thế hơn hẳn…

Đồng Tiến đưa kỹ thuật mới vào thâm canh lúa Biết chúng tôi muốn tìm hiểu về cách làm mới trong sản xuất nông nghiệp của huyện Phổ Yên, bà Nguyễn Thị Chín, Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện nói ngay: – Vậy thì về xã Đồng Tiến, ở đó bà con nông dân đang…