Hà Tĩnh mở rộng diện tích lúa áp dụng hệ thống thâm canh cải tiến SRI

Báo Điện Tử Văn Hóa Doanh Nhân
Tác giả : Hữu Hướng – VHDN
07/01/2009

Sau khi thử nghiệm thành công hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) tại hai xã Kim Lộc và Quang Lộc (Can lộc) trong vụ hè thu 2008, vụ đông xuân năm nay, Hà Tĩnh tiếp tục áp dụng SRI trên diện tích 7.000ha tại nhiều huyện với mục tiêu giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm nước tưới, tiến tới sản xuất đại trà trong những năm tới.

Hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) áp dụng tại huyện Can Lộc cho kết quả rất tốt, giảm rất nhiều phân bón, thuốc trừ sâu, nước tưới, công làm cỏ, trong đó lượng phân đạm giảm 40kg/ha, lượng giống chỉ bằng 1/3, thuốc bảo vệ thực vật không đáng kể, nhưng năng xuất lúa vẫn cao. Trên ruộng ứng dụng SRI dùng giống Thụy Hương 308 năng xuất đạt 69,4tạ/ha (ở ruộng đối chứng là 62tạ/ha); với giống Bắc Thơm số 7 thì năng xuất đạt 52tạ/ha (ở ruộng đối chứng là 45 tạ/ha). Ở ruộng áp dụng SRI cứ mỗi hecta thu lãi 16 triệu đồng so với hơn 10 triệu đồng sản xuất theo tập quán của bà con nông dân ở đây.

Để mở rộng diện tích áp dụng SRI, Sở nông nghiệp phát triển nông thôn Hà Tĩnh phối hợp với chính quyển các xã lập kế hoạch ứng dụng SRI cho từng vụ và cả năm, mở nhiều cuộc tập huấn cho bà con nông dân, xây dựng công thức áp dụng SRI trên từng vùng đất khác nhau phù hợp với đặc điểm thổ nhưỡng, khí hậu… Từ đầu vụ đông xuân năm nay, Chi cục Bảo vệ thực vật, Trung tâm khoa học kỹ thuật, khuyến nông khuyến lâm, phòng trồng trọt chăn nuôi đã bố trí nhiều cán bộ kỹ thuật về cơ sở hướng dẫn bà con nông dân thay đổi tập quán canh tác, chuyển từ cấy mạ chắc, mạ dày sang cấy thưa, cấy mạ non, làm phẳng mặt ruộng cấy, duy trì hợp lý lượng nước phù hợp ở thời kỳ đầu lúa sinh trưởng… Những hộ gia đình ứng dụng hệ thống SRI được huyện, xã hỗ trợ một phân giá giống.

http://www.vhdn.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=5608:ha-tinh-mo-rong-dien-tich-lua-ap-dung-he-thong-tham-canh-cai-tien-sri&catid=35:kinh-t

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s