SRI ở Tuyên Quang và Hòa Bình

Kết quả bước đầu ứng dụng hệ thống canh tác lúa cải tiến

Thu hoạch lúa KM18 đạt năng suất 60 tạ/ha nhờ ứng dụng SRI ở thôn Dân Chủ, xã Đội Bình (Yên Sơn).

TQĐT – Mô hình hệ thống canh tác lúa cải tiến (SRI) là biện pháp ứng dụng kỹ thuật mới để giảm mật độ gieo cấy, giảm nước tưới, giảm phân hóa học và thuốc trừ sâu nhằm tăng năng suất lúa và hiệu quả kinh tế. So với biện pháp canh tác truyền thống, thực hiện mô SRI giúp nông dân giảm chi phí sản xuất, tăng giá trị 1,1 triệu đồng/ha.

Thực tế mô hình

Đầu vụ gieo cấy lúa xuân 2009, chúng tôi về xã Thượng Ấm (Sơn Dương) gặp anh Vũ Quang Thuật ở thôn Ấm Thắng, anh kể: Tham gia mô hình, được cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cách canh tác lúa cải tiến theo phương pháp “làm ít, đi nhiều” (nghĩa là chi phí đầu vào giảm, bớt được công lao động; còn đi nhiều là chăm đi tập huấn, chăm đi thăm đồng và chăm đi trao đổi kinh nghiệm sản xuất); thực hiện việc gieo mạ giảm 3/4 lượng thóc giống so với trước; khi lúa vừa kết thúc đẻ nhánh tháo cạn nước phơi ruộng theo quy trình nông – lộ – phơi.

Continue reading SRI ở Tuyên Quang và Hòa Bình

Advertisements