SRI: Tăng khả năng sinh kế cho nông dân

Dưới đây là đường link bài báo đăng trên báo Kinh tế nông thôn về SRI tại Nghệ An. Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ ý kiến.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s