Sách SRI “Nhiều lúa gạo hơn cho con người, nhiều nước hơn cho hành tinh”

Hiện nay sách “More rice for people, more water for the planet” (Tạm dịch ” Nhiều lúa gạo hơn cho con người, nhiều nước hơn cho hành tinh”) đã được dịch sang tiếng Việt. Cuốn sách này được biên soạn với nguồn thông tin được cung cấp từ: Biksham Gujja thuộc Chương trình Nước sạch Toàn cầu, Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên Quốc tế (WWF) tại Gland, Thụy Sỹ; V. Vinod Goud, T. M. Thiyagarajan và Manisha Agarwal, WWF tại ICRISAT, Ấn Độ; Gina E. Castillo và Timothy Mahoney ( 2008-2009 ), thuộc tổ chức Oxfam Mỹ tại Boston Hoa Kỳ; Brian Lund, thuộc tổ chức Oxfam Mỹ, văn phòng khu vực Đông Nam Á, Phnôm Pênh, Cam-pu-chia; Lê Nguyệt Minh, thuộc tổ chức Oxfam Mỹ, văn phòng khu vực Đông Nam Á, Hà Nội, Việt Nam; Erika Styger, thuộc tổ chức Africare ( 2007-2010 ), Timbuktu, Mali;  Norman Uphoff, thuộc Đại học Cornell , Ithaca, Niu-óoc, Hoa Kỳ và Olivia Vent, Điều phối xuất bản, Ithaca, Niu-óoc, Hoa Kỳ.

Cuốn sách cung cấp những thông tin về kinh nghiệm làm SRI của ba tổ chức WWF, Oxfam cà Africare tại Ấn Độ, Mali và Việt Nam.

Xin mời Quý vị quan tâm nhấn vào đường link dưới đây để download toàn bộ nội dung cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt.

“Nhiều lúa gạo hơn cho con người, nhiều nước hơn cho hành tinh”

 

Advertisements

One thought on “Sách SRI “Nhiều lúa gạo hơn cho con người, nhiều nước hơn cho hành tinh””

  1. Tài liệu đã bị xóa, không thể download được.

    Tôi đang nghiên cứu mô hình thu gom chất thải thuốc BVTV trong nông nghiệp nên hứng thú muốn tham khảo tài liệu này.

    Hãy gởi cho tôi 1 bảng “Nhiều lúa gạo hơn cho con người, nhiều nước hơn cho hành tinh” bằng tiếng việt qua mail: vxhung03@student.ctu.edu.vn.

    Chân thành cảm ơn!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s