Mạng lưới SRI Việt Nam

Hệ thống canh tác lúa cải tiến (System of Rice Intenfisication – SRI) đã được nghiên cứu, triển khai thành công ở 40 nước trên thế giới. SRI được coi là một phương pháp tiếp cận theo hướng nông nghiệp sinh thái. SRI có nhiều ưu thế vượt trội so với phương pháp canh tác thông thường như: lượng thóc giống giảm từ 50 đến 90%, phân đạm giảm 20 đến 25%, tăng năng suất bình quân 13 đến 29%. SRI tiết kiệm 40 % nước tưới, 30 % phân bón hóa học, tăng khả năng chống chịu của cây lúa liên quan đến biến đổi khí hậu như chống đổ ngã, tăng khả năng chống chịu sâu bệnh, do đó đã hạn chế dụng thuốc BVTV. Việc rút cạn nước ruộng góp phần làm hạn chế khí nhà kính phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Như vậy SRI đảm bảo được cả 4 lợi ích: kinh tế, xã hội, môi trường và biến đổi khí hậu.

Ở Việt Nam, SRI đã được Cục bảo vệ thực vật và Đại học Thái nguyên triển khai từ năm 2003 tại các tỉnh phía Bắc. Cho đến nay có khoảng 1,8 triệu hộ với 394,894 ha làm SRI, có 23 tỉnh, SRI đang có triển vọng rất tốt tại Việt Nam. (Cục BVTV, 2014). Bộ NN&PTNT đã công nhận SRI là Tiến bộ kỹ thuật áp dụng trong sản xuất lúa ở các tỉnh phía Bắc (15/10/2007), và trao Giải thưởng Bông lúa vàng Việt Nam năm 2012.

Hiện nay, SRI đã được rất nhiều tổ chức nghiên cứu và chuyển giao như Cục bảo vệ thực vật, Đại học Thái Nguyên, tổ chức Oxfam, tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), Trung tâm phát triển nông thôn bền vững – SRD, tổ chức Cứu trợ và Phát triển Quốc tế (FIDR), Viện môi trường nông nghiệp (IAE), Viện cây lương thực và thực phẩm (FCRI), Sở NN&PTNT Quảng Nam và các chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh ​Thái Nguyên, Phú Thọ, Bắc Kạn, Hà Nội, Yên Bái, Nghệ An , Hà Tĩnh.

Các tổ chức này đã triển khai SRI tại nhiều nơi, có nhiều kinh nghiệm tiếp cận phong phú và đa dạng. Các nghiên cứu chuyên sâu về lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường và sự phù hợp của SRI đối với điều kiện sinh thái, xã hội và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đã được thực hiện. Những kinh nghiệm này hết sức quý báu nhưng ít có điều kiện chia sẻ và phổ biến rộng rãi.

Nhằm chia sẻ thông tin kịp thời, phối hợp với nhau trong nghiên cứu, triển khai và nâng cao tiếng nói trong việc đề xuất các chính sách với các cơ quan quản lý Nhà nước thì việc thành lập Mạng lưới SRI Việt Nam (Vietnamese SRI Network (VSN) cần thiết.

Mục tiêu thành lập mạng lưới SRI Việt Nam

Tập hợp kết nối các tổ chức, nhà khoa học, người hoạt động thực tiễn, nhà lập chính sách, cán bộ khuyến nông, nông dân, sinh viên và những ai quan tâm đến việc phát triển và nhân rộng SRI phục vụ cho việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Phối hợp thực hiện triển khai nghiên cứu, phổ triển SRI ra diện rộng, tham gia đề xuất kêu gọi tài trợ và phát triển chính sách mở rộng SRI.

Mạng lưới sẽ là cầu nối chia sẻ thông tin, nguồn lực giữa các tổ chức, cá nhân cùng quan tâm đến mở rộng SRI ở Việt Nam và thế giới.

Đối tượng tham gia mạng lưới

Tất cả các đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm đến SRI ở Việt Nam, tham gia mạng lưới trên cơ sở tự nguyện theo các nguyên tắc của mạng lưới đề ra.

Kế hoạch thực hiện

Mạng lưới sẽ ra dự kiến ra mắt vào 8/2015, kèm theo là có báo cáo tổng quát về các hoạt động của các đơn vị/tổ chức triển khai SRI tại Việt Nam trong những năm qua.

ICC-TNU