SRI là gì?

SRI là gì?

SRI là phương pháp canh tác lúa sinh thái hiệu quả, tăng năng suất nhưng lai giảm chi phí đầu vào như giống, phân bón, thuốc trừ sâu và nước tưới. Những nguyên tắc/kỹ thuật cơ bản của phương pháp này bao gồm: cấy mạ non, cấy một dảnh, cấy thưa, quản lý nước, làm cỏ sục bùn và bón phân hữu cơ. SRI được áp dụng ở Madagascar từ năm 1980, sau đó được Giáo sư Norman Uphoff thuộc Trường đại học Cornell của Mỹ tuyên truyên để áp dụng và nhân rộng ra nhiều nước trên thế giới.

Một phương thức canh tác mới tạo thêm thu nhập

Mặc dù đây là một phương pháp trồng lúa hiệu quả và thân thiện với môi trường nhưng để nông dân áp dụng và nhân rộng phải làm thay đổi nhận thức của họ, những người đã quá quen thuộc với phương pháp canh tác truyền thống. Một khi người nông dân đã chấp nhận thay đổi thì SRI có thể mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho những người trồng lúa, đặc biệt là người nghèo. Điều này đã được minh chứng qua nhiều nước ở châu Á khi mà các Tổ chức cộng đồng hỗ trợ người dân áp dụng phương thức canh tác này. Ví dụ, như ở Cam Pu Chia, Tổ chức Phi chính phủ CEDAC cùng với OXFAM Mỹ đã nhận rộng thành công mô hình liên kết giữa canh tác lúa SRI với hoạt động tín dụng tiết kiệm. Mô hình này đã giúp nông dân làm lúa vừa tăng thu nhập vừa tiết kiệm để dành được vốn cho gia đình.

An SRI plant (left) and a non-SRI plant (right). Notice the strong healthy roots of the SRI plant.
An SRI plant (left) and a non-SRI plant (right). Notice the strong healthy roots of the SRI plant.

For more information, visit CIIFAD’s SRI page.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s