Help

Trường hợp máy bạn không thể hiện tiếng Việt hãy thử điều chỉnh như sau:

1/ Internet Explorer: Vào trình đơn Tool –> Internet options… –> chọn thẻ General –> chọn nút Accessibility… –> Formating –> chọn ô kiểm Ignore font styles specified on Web pages –> OK.

2/ Nestcape Navigator: vào trình đơn Edit –> Preferences… –> Trong Category chọn Appearance –> Fonts –> bỏ đánh dấu kiểm cho ô chọn Allow documents to use other fonts –> chọn nút OK.

2 thoughts on “Help”

 1. Xin chào

  Xin vui lòng hướng dẫn cho tôi cụ thể hơn về :
  – cách làm đất
  – cách gieo mạ
  – cách bón phân từng đợt khi nào ? và liều lượng?
  – cách điều tiết nước từng giai đoạn cu thể
  – cách làm cỏ + sục bùn như thê nào? dụng cụ gì ?

  Xin cam ơn
  Tuấn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s